Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Предмет

Настоящите общи условия представляват условия за ползване на онлайн магазин ECOTONUS.EU. Общите условия включват и споразумението между търговеца и клиента при покупка през онлайн магазин ECOTONUS.EU

2. Данни за търговеца

ECOTONUS.EU е собственост на “Медеко Комерс ЕООД”.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на търговеца: Медеко Комерс ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Самуил 30, ап. 2
3. Вписване в публични регистри: ЕИК 201649828

4. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201649828
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни 314398
6. Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Условия за ползване

3.1. Общите условия на ECOTONUS.EU са задължителни за всички клиенти и потребители.

3.2. Всяко използване на сайта ECOTONUS.EU означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Медеко Комерс ЕООД по всяко време чрез актуализирането им в онлайн магазин ECOTONUS.EU

3.4. Медеко Комерс ЕООД има право да извършва промени в условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5. За всяка промяна на общите условия Медеко Комерс ЕООД информира клиентите на онлайн магазин ECOTONUS.EU чрез публикуването им в ECOTONUS.EU. В този смисъл клиентът и/или потребителят е задължен да прави справка за евентуални промени в общите условия при всяко ползване на ECOTONUS.EU.

3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на ECOTONUS.EU се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7. Онлайн магазинът съдържа линкове (препратки) към други сайтове. Медеко Комерс ЕООД не носи отговорност за политиката, поверителността и информацията на интернет страници, които не администрира.

4. Политики за продажба

4.1. Клиентът заявява желанието си да закупи стока през онлайн магазин ECOTONUS.EU, по електронен път или по телефона. Направената заявка се регистрира от клиента или от служител на ECOTONUS.EU от негово име, ако поръчката е направена по телефон.

4.2. Онлайн магазин ECOTONUS.EU ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Уведомлението се изпраща по електронен път или се извършва по телефона.

4.3. Търговецът има право да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката поради различни обективни причини, включително поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи администраторите на ECOTONUS.EU уведомяват клиента по електронен път или по телефона.

5. Поръчка

5.1. Клиентът може да прави поръчки в онлайн магазин ECOTONUS.EU чрез добавянето на стоки или услуги в количката, следвайки указаните стъпки за поръчка.

5.2. Всяка добавена стока или услуга в количката може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на стоки или услуги към количката без поръчката да бъде завършена не води до регистрация на поръчката и автоматичното запазване на стоката или услугата.

5.3. Клиентът се задължава да отговаря за това всички данни, предоставени във връзка с поръчката да са коректни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.

5.4. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на администраторите на ECOTONUS.EU да се свържат с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направена поръчка.

5.5. Търговецът има право да откаже да изпълни направена от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност за последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси другата за обезщетение за анулирането.

5.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани в онлайн магазина ECOTONUS.EU в случай, че се откаже от поръчката от разстояние и заяви това в законовия срок за връщане на продукт от 14 дни от датата на получаване на продукта. Клиентът следва да върне поръчаните продукти на адрес: 1000 София, ул. Цар Самуил 30, ап. 2, като междувременно уведоми за това на mail@medeko.biz или на тел.: 02/ 9588825.

5.7. Търговецът се задължава да възстанови платената цена на поръчката, от която клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на пристигане на върнатия от клиента продукт.

6. Стоки или Услуги, за които клиентът няма право на отказ

6.1. Клиентът няма право да откаже направената поръчка в следните случаи:

6.1.1. При доставка на запечатани (пакетирани) стоки, които са разпечатани или отворени и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето.
6.1.2. При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
6.1.3 При изтичане на 14 дневния законов срок за връщане на продукт.

7. Поверителност и защита на личните данни

7.1. По смисъла на Закона за защита на личните данни Медеко Комерс ЕООД е регистриран Администратор на лични данни в регистъра на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.

Клиентът се съгласява, че предоставяната от него информация във връзка с изпълнението на поръчка или услуга може да бъде използвана за следните цели:

7.1.1. Поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчки, фактуриране, разрешаване на спорове свързани с поръчки или разглеждане на изискванията им.

7.1.2. Периодични уведомления по е-мейл.

7.1.3. Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

7.2. Съгласно изискванията на българското законодателство Медеко Комерс ЕООД се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

7.3. Всеки клиент има право да подаде писмена молба, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени.

8. Приложимо право

8.1. Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуални спорове, възникнали между Медеко Комерс ЕООД и клиенти ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат разрешавани в компетентните български съдилища.

9. Плащане

Клиентът има възможност да заплаща направените поръчки чрез:

Наложен платеж – плащане в брой, при доставка. Поръчката е придружена фактура.

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод. Клиентът получава документ от СПИДИ АД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиента запазва документа, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

Спиди АД е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги с Лицензия № 3-013 от 06.06.2012г. Плащането от куриера към дружеството се извършва с банков превод.

10. Доставка

10.1 Доставката се извършва чрез куриерска фирма СПИДИ на територията на Република България.

10.2 Поръчките се доставят до адрес на клиента или до офис на куриерска фирма СПИДИ.

10.3 Цената за доставка варира спрямо броя и вида на поръчаните продукти.

10.4 Медеко Комерс ЕООД не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриерската фирма.

10.5. Поръчката се предава на клиента срещу подпис, който удостоверява, че поръчката в онлайн магазин ECOTONUS.EU е успешно завършена.

11. Разрешаване на спорове

Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове ww.ec.europa.eu/consumers/odr/ предоставя информация за алтернативно разрешаване на спорове, която може да е от интерес, ако има спор, който не можем да разрешим между нас. За повече информация, моля свържете се с нас.

12. Други

Изборът от клиента на хранителни добавки трябва да бъде съгласуван с личния лекар или лекар-специалист, който отговаря за здравословното му състояние.

Медеко Комерс ЕООД не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.

13. Контакти

Клиентите и потребителите на ECOTONUS.EU могат да се свържат с нас на адрес:

1000 София, България, ул. Цар Самуил 30, ап. 2
тел.: 02/ 9588825
e-mail: mail@medeko.biz